N Prescott-Davies
British 1862-1915
The birth of Aphrodite
Oils